5 Nisan 2012 Perşembe

4.Sınıf İngilizce Testi Çöz

Bu Bölümümüzde 4.Sınıf İngilizce Dersini İşleyeceğiz. 4.sınıf ingilizce konuları, 4.sınıf ingilizce test ve ingilizce soru kalıpları ele alınacak. ingilizce soruları çözmek için ingilizce konularında kelime bilgilerimizi artırmamız lazım. Bunun için belirli bir düzeyde 4.sınıf ingilizce kelimeler ezberlemelisiniz. Bu sayfada az sayıda 4.sınıf kelimelere yer verdik Aşağıdaki linkten çok daha geniş kapsamlı 4.sınıf ingilizce kelimeler indirin. Daha sonra 4.sınıf ingilizce test çözelim. Yine bu sayfada az sayıda kısa örneklere yer verdik Aşağıdaki linkten çok daha geniş kapsamlı 4.sınıf ingilizce testini  indirmenizi tavsiye ederiz.


Önce 4.sınıf ingilizce kelimeler ezberleyelim.


İNGİLİZCESİ OKUNUŞU    TÜRKÇESİ
hi hay merhaba
my may benim
name neym isim
what vat ne
your your sen
game geym oyun
time taym zaman
hello hello merhaba
good gud iyi - güzel
good morning gud mornig günaydın
good evening gud ivinig iyi akşamlar
good afternoon gud aftırnın tünaydın
I'm ay - em ben 
bird börd kuş
cat ket kedi
dog dog köpek
teacher tiçır öğretmen
student sütıdınt öğrenci
word vörd kelime
read riyd okumak
sentence sentıns cümle
write rayt yazmak
stand up stendap ayağa kalk
sit down sitdavn otur
listen listın dinle
look luk bakmak
board bord tahta
answer ensır cevap vermek
question kuesçın soru
raise reyz kaldırmak
hand hend el
open ovpın açmak
close klovz kapamak
book buk kitap
repeat ripiyt tekrarlamak
be quiet kvayt sessiz ol


desk desk yazı masası
teacher's desk tiçır desk öğretmen masası
chair çeer sandalye
window vindov pencere
door door kapı
clock klok saat
pencil pensıl kurşun kalem
notebook novtbuk defter
school sukul okul
text tekst yazı  
sing sing şarkı söylemek
song song şarkı  
family femıliy aile
mother ma'dır anne
father fa'dır baba
sister sistır kız kardeş
brother bıradır erkek kardeş
grandmother grendma'dır büyükanne - nine
grandfather grendfa'dır büyükbaba - dede
aunt ent hala - teyze
uncle ankıl amca - dayı
baby beybiy bebek
this dis bu
number nambır sayı - numara
chalk çook tebeşir
zero ziyrov sıfır
one van bir
two tuv iki
three tıriy üç
four foor dört
five fayv beş
six siks altı
seven sevın yedi
eight eyt sekiz
nine nayn dokuz
ten ten on


4.sınıf ingilizce kelimelerin
DAHA FAZLANI   indir
Birazda 4.sınıf ingilizce testi çözelim

4.sınıf ingilizce 1- What is the weather like ?

    a)cold     b) sunny 

    c) windy    d) rainy 
    
                                 


4.sınıf ingilizce test 2-    Resimdeki nedir?


a)ship   b)toy   c)car    d)doll


                                            3-       What day is it today?

              a) Fine thanks and you?      b) It is eight o ‘clock  

     c) It is April.          d) It is Thursday.


4-        “How old are you ?” 

a)        She is twelve years old
  
b)      He is 8.                         

c)    I am ten years old.           

d)    Fine, thanks and you ?   


4.sınıf ingilizce 5-   Resimdeki nedir?


a)egg      b)milk   

c)bread      d)honey
        

6-       “When is your birthday ?” sorusuna nasıl cevap verilebilir ? 

a)       It is chicken.                      

b)       She is 11 years old.           

c)       My name is Ali.                  

d)       My birthday is in April.     


7-       “Orange, Banana, Strawberry, Apple” hangi gruba girmektedir ? 


a)  Fruit     b)Vegetable       c)Drink       d) Meat4.sınıf ingilizce test indir
 8-How old is Hakan ? 

a) He is nine years old.
b) He is eighteen years old.

c) I am eighteen years old.

d)  It is eight years old.
                                               

9-       Hangisinde “İçecek” ve “Sebze” birarada verilmiştir. 


a) Melon- chicken  b) Spinach-potato  

 cWater-fish    d)   Milk-tomato 

 

ingilizce test indir

10-  Resimdeki nedir?

a) lion        b) bird  

c)tortoise   d)robot
                                                DAHA FAZLASI İÇİN
4.sınıf ingilizce test indir


       
                         

2 yorum: