10 Nisan 2012 Salı

4.Sınıf Fen ve Teknoloji Testi Çöz

Bu bölümümüzde 4.sınıf fen ve teknoloji dersini işleyeceğiz. 4.sınıf fen ve teknoloji soruları ve daha ziyade 4.sınıf fen ve teknoloji testleri çözeceğiz.
Hemen 4.Sınıf Fen ve Teknoloji testine Geçelim  
1-Aşağıdakilerden hangisi iskeletin yapısıyla ilgili değildir?

a)Vücudumuzun dik durmasını sağlar. 
b)Vücudumuzun genel şeklini verir.    
c)Kalp ve akciğer gibi önemli iç           
 organlarımızı korur.                                
d)Kasların çalışmasını sağlar.                
        
2-Aşağıdakilerden hangisi yassı kemik değildir?

a)Omurga  b)Kafatası   c)Kaburga   d)Kürek kemiği

3-Doktorlar hastaların iç organlarını dinlemek için hangi aleti kullanırlar?

a)Teleskop        b)Termometre
c)Stetoskop       d)Mikroskop  

4-‘’Koku, gaz halinde yayılır. Bazı maddeler koku çıkarırlar.’’Bu tanıma göre hangisinin kokusu yoktur?
 
a)Kolonya    b)Su       c)Çiçek       d)Soğan

 
5-Aşağıdakilerden hangisi maddenin hallerinden  değildir?

a)Katı         b)Sıvı
c)Sert         d)Gaz

 
6-Hangi seçenek maddenin  şekil almış haline örnektir?

a)Taş parçası   b)Odun    c)Su    d)Pencere camı

7-Hangi seçenekte bir hareket söz konusu değildir?

a)Hızlanmak          b)Yavaşlamak
c)Sallanmak          d)Durmak    

8-Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden birisi değildir?

a)İtme        b)Düşünme 
 c)Çekme    d)Bükme      

9-“Durakta duran bir taşıtın………
yoktur.”cümlesini hangi seçenek tamamlar?

a)Kütlesi       b)Hacmi
c)Kuvveti      d) Hızı    

 
10-Kendiliğinden ışık veren kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

a)Ampul       b)Mum
  c)Güneş       d)Meşale 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder